Terapeut online. Få hjälp mot matberoende. Tatiana Barkhatova
Terapeutisk hjälp att bli av med matberoende +46768080512; WhatsApp +7-918-788-7495

Integritetspolicy

Sekretess och tystnadsplikt

Jag arbetar under sekretess. Det betyder att det är förbjudet att föra vidare uppgifter, även information man fått muntligen. Förbudet gäller alla former av spridning, såväl muntlig som skriftlig, genom samtal i offentliga miljöer eller via sociala medier på internet, undantaget om man av lagliga skäl är tvingad att utlämna dem.

Personuppgifter & integritet

Jag jobbar enligt principen Privacy by design som innebär att vi sparar så få personliga uppgifter som möjligt och bara så länge vi behöver dem för att utföra våra tjänster. Detta är också en del av PUL och EU-direktivet om dataskydd som träder i kraft 25:e Maj 2018.
Din integritet är viktig för mig och jag är måna om att skydda dina personuppgifter.
Följande principer gäller när jag – Tatiana Barkhatova - hanterar dina personuppgifter:

  • Din integritet respekteras och skyddas
  • Vi samlar inte in mer personuppgifter än vad som är nödvändigt
  • Dina personuppgifter sparas inte längre än nödvändigt
  • Dina personuppgifter används bara till det ändamål de är insamlade för
  • Dina personuppgifter säljs inte till andra företag
  • Med personuppgifter menas all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en individ. Exempel på personuppgifter är: namn, e-postadress, telefonnummer.

Vilka uppgifter samlas in

Vid besök på min hemsida används cookies för att föra anonym statistik över vilka sidor som besöks, för att kunna förbättra min webbplats. Du kan undvika detta genom att justera inställningarna i din webbläsare.
När du kontaktar mig lagras dina kontaktuppgifter så länge det behövs för att jag ska kunna uppfylla mitt åtagande gentemot dig som klient och inte längre än så.

Hantering av uppgifter i samband med betalningar

Betalningar och hantering av de uppgifter som lämnas vid betalning skickas över krypterad anslutning. Inga betalningsuppgifter lagras på våra servrar utan hanteras av våra betalningsleverantörer, Visma och Swish (för mobilbetalningar). Båda dessa betaltjänster följer EU:s gällande riktlinjer för betalningar och datasäkerhet och du kan läsa mer om hur de hanterar personuppgifter och betalningsuppgifter här: Visma / Swish

Den som ej samtycker

Den som inte samtycker med dessa villkor ska inte mata in några uppgifter i formulär på sidan och inaktivera cookies i sin webbläsare, alternativt lämna sidan.

Rekommendera den här sidan till dina vänner och bekanta